รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน
สถานี : สวท.นครพนม 90.25 MHz
28/12/2565 การดู 96 ครั้ง

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
1112OCC