จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตรพร้อมเครื่อง ราชสักการะ รัชกาลที่ 9

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar