สายจุ๊ ระวังด้วย !!! 'สสจ.นครพนม' แจ้งเตือน หลังพบการระบาดใน สปป.ลาว จากการบริโภคเนื้อโค-กระบือดิบ

สายจุ๊ ระวังด้วย !!! 'สสจ.นครพนม' แจ้งเตือน หลังพบการระบาดใน สปป.ลาว จากการบริโภคเนื้อโค-กระบือดิบ

27 มีนาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยง ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง 'โรคแอนแทรกซ์' หลังพบรายงานการระบาดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากการบริโภคเนื้อโค-เนื้อกระบือดิบ

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย สัตว์ที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในดินหรือหญ้าเข้าสู่ร่างกาย หรือจากการกินน้ำและอาหารที่มีเชื้อปะปนเข้าไป เมื่อเชื้อเข้าตัวสัตว์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างสารพิษทำให้สัตว์ป่วยและตายในที่สุด

"ปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ในไทยมาตั้งแต่ปี 2544 ดังนั้น การป้องกันในเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพื่อไม่ให้โรคร้ายแรงนี้ระบาดในประเทศไทย"


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar