เปิดผลงานรัฐบาล 6 เดือน ภายใต้การนำของนายกฯ เศรษฐา

เปิดผลงานรัฐบาล 6 เดือน ภายใต้การนำของนายกฯ เศรษฐา

• กระตุ้นการใช้จ่าย

1. กระตุ้นการท่องเที่ยว วีซ่าฟรีนักท่องเที่ยวจีน/คาซัคสถาน/อินเดีย/ไต้หวัน (ไม่เกิน 30 วัน) รัสเซีย (ไม่เกิน 90 วัน)

2. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี 18,150 บาท โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี

ในปีงบประมาณ 2567 - 2568 การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ทุกคุณวุฒิ) ในอัตราร้อยละ 10 ภายใน 2 ปี

3. ขยาย OTOP สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้สินค้า OTOP

4. ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต ไวน์ ปรับเป็นจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5%, สุราแช่พื้นเมือง เช่น อุ กะแช่ สาโท ที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี ปรับลดเหลือ 0% และสถานบริการ ปรับล เป็น 5%

5. ขยายเวลาปิดสถานบริการ นำร่อง 4 จังหวัด กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

6. ขยายเวลาการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเที่ยวบินที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมเปิดดำเนินการทำการบิน 18 ชม. หรือตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น.

7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้ ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ให้จัดเทศกาล นิทรรศการต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

• ลดหนี้เกษตรกร

1. ครม. เห็นชอบจ่ายเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,000 บาท 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

2. ช่วยชาวไร่อ้อย ตัดอ้อยสด ลด PM 2.5 120 บาท/ตัน

3. พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท

• เพิ่มราคาสินค้าเกษตร - ราคายางพาราทะลุกิโลกรัมละ 80 บาท (ราคาส่งออก) เป็นราคาที่สูงที่สุด

ในช่วงเวลา 41 เดือนที่ผ่านมา

• ควบคุมสินค้าเถื่อน

1. ปราบปรามการลักลอบเนื้อวัวเถื่อนและหมูอย่างจริงจัง - รัฐบาลประกาศสงครามกับสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบพิธีการศุลกากรและการกักกันโรคให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักสุขอนามัย

2. สั่งการไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยใช้อำนาจกระทรวงกลาโหมในเขตชายแดนสกัดยางเถื่อนไม่ให้เข้าประเทศ โดยให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ทหารดูแลเรื่องการนำยางเถื่อนเข้าประเทศ

• เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ

1. ฟื้นระบบ สร้างบรรยากาศการลงทุน เชิญชวนให้เกิดการลงทุนในประเทศเชิงรุกให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่ผ่าน 5 นโยบายสำคัญ

2. เร่งการเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ที่ไทยมี roadmap 26 ฉบับ

มีแล้ว 15 ฉบับ (ล่าสุด FTA ไทย - ศรีลังกา) เร่งเจรจาเพิ่ม 11 ฉบับ

3. เพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ทั้งเจรจาเพื่อยกระดับหนังสือเดินทางไทย (Passport) ให้สามารถเดินทางได้หลายประเทศ/ดินแดนมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า หรือ Visa Free

4. วางเป้า 1 ปีจากนี้ สนามบินสุวรรณภูมิจะติดลำดับ 1 ใน 50 สนามบินของโลก และภายใน 5 ปีสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็น 1 ใน 20 สนามบินที่ดีที่สุดของโลก

• เพิ่มรายได้

1. โครงการ “โคแสนล้าน” ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่จะสนับสนุนเงินกู้ยืมให้เกษตรกรครอบครัวละ 50,000 บาท เพื่อใช้เลี้ยงโค 2 ตัว นำร่อง 500,000 ครัวเรือน

2. แก้กฎหมายให้สอดรับประมงพื้นบ้าน - แก้ไขความเดือดร้อนของชาวประมง สอดคล้องกับวิถีประมงพื้นบ้าน และไม่ขัดต่อหลักการไอยูยู

• ลดรายจ่าย

1. การลดรายจ่ายด้านพลังงาน และการคมนาคม - ปรับลดราคาค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

3 เดือน, ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.50 บาท/ลิตร, ลดราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95

ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลง 1 บาทต่อลิตร, ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG ขนาด 15 กิโลกรัม ไว้ที่ 423 บาทต่อถัง, ลดราคารถไฟฟ้าสีม่วงและสีแดง 20 บาท ตลอดสาย

2. รัฐบาลประกาศเดินหน้า “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นวาระแห่งชาติ แก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียน “หนี้นอกระบบ” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2566 มียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 140,000 คน. รวมยอดมูลหนี้กว่า 9,800 ล้านบาท สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 31,930 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 20,880 ราย มูลหนี้ลดลง 866 ล้านบาท

3. บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด (แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส) ปัจจุบันเพิ่มอีก 8 จังหวัดเป็น 12 จังหวัด

• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน

1. เปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร เร่งตรวจสอบและออกโฉนดที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินเพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้สูงขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต

2. คิกออฟฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านโดสใน 100 วัน

#ผลงานรัฐบาล6เดือน #นายกฯเศรษฐา #รัฐบาลวางรากฐานอนาคต #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "PRD SOCIAL ครัมป่ระสาสัมพันร์ เปิดผลงานรัฐบาล 6 เดือน ภายใต้การนำของนายกฯ เศรษฐา fx- กรมประชาสัมพันธ์ www"


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar