สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเรณูนคร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จำนวน 1 อัตรา 
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar