โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 156 รายการ

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 156 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดราคาเริ่มต้นที่คาดว่าจะจำหน่าย 25,350 บาทถ้วน 
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 20 มิถุนายน 2566 ในวันเวลาราชการ ผู้ร่วมการเสนอราคาต้องเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียด และตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาเพื่อรับแผ่นป้ายหมายเลขในวันเดียวกัน เวลา 10.30 น. ณ อาคารอาชีวบำบัด คลังพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และจะดำเนินขายทอดตลาด เวลา 11.05 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้รายการพัสดุขายทอดตลาด อาทิ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เก้าอี้สำนักงาน โทรศัพท์ พัดลมติดผนัง ไมโครโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ เตียงผู้ป่วย เครื่องสำรองไฟฟ้า ตู้เก็บเวชภัณฑ์ เป็นต้น
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-539-012 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jvnkp.go.th
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar