ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.นครพนมประจำเดือนมิถุนายน 2564

เป็นการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.นครพนมประจำเดือนมิถุนายน 2564

วาระการประชุมเดือนนี้

1.ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายทั้งงานประจำและงานอื่นๆที่มอบหมาย เนื่องจากที่นี่ สวท.นพ.มีแต่นายช่างเทคนิค

และนักสื่อสารมวลชน

ไม่มีตำแหน่งธุรการที่จะทำการเบิกจ่าย พัสดุ และงานสารบัญ แต่ สวท.นครพนม FM 90.25 MHz. ก็สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามเป้าหมายในระดับต้นๆไม่ว่าจะการเบิกจ่าย การผลิตผลงาน ทั้งงบภารกิจพื้นฐาน และงบโครงการยุทธศาสตร์ทั้ง 19 โครงการ รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษกรณีต่างๆ

2.ที่น่าภาคภูมิใจถึงจะไม่เป็นตัวชี้วัด คือ ทีมงานร่วมถ่ายทอดเสียงสดจากสถานการณ์แถลงข่าวของจังหวัดทุกครั้งไม่เคยขาด

เป็นเวลา 2 เดือนแล้วที่จังหวัดจัดแถลงข่าว ทีมงานทุกคนไม่เคยบ่นไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวันหยุด เช้า สาย บ่าย เย็นไปได้หมด ขอบคุณจากใจ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar