จัดประชุมการสื่อสารภายใน

จัดประชุมการสื่อสารภายใน

ประเด็น

1.การลงพื้นที่ On Ground เครือข่ายคนหอกระจายข่าว

2.การติดตามจัดทำแผนงานโครงการเสนอขออนุมัติจำนวน 6 โครงการจาก สปข.2 เพื่อให้ทันต่อแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565

3.การถอดบทเรียนกิจกรรม รปส.3(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)และคณะลงพื้นที่

สวท.นครพนม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar