ครม.ไฟเขียว “โคแสนล้าน” นำร่อง อนุมัติสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียว “โคแสนล้าน” นำร่อง อนุมัติสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท

โครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง เป็นโครงการของ สทบ. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินที่กำหนด กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านฯ สำหรับให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโค จำนวน 100,000 ครัวเรือน ๆ ละ 50,000 บาท

โดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำการเลี้ยงโคจากกรมปศุสัตว์ และรัฐจัดหาตลาดเพื่อรองรับ ต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ต่อครัวเรือนอย่างน้อย 240,000 บาท ต่อครัวเรือน จากต้นทุน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.8 เท่า ในระยะเวลา 5 ปี (โค 2 ตัว เฉลี่ยราคาตัวละ 25,000 บาท สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 120,000 บาทต่อตัว)

#ครมไฟเขียวโคแสนล้าน #สำนักนายกรัฐมนตรี #กระทรวงอุตสาหรรม #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar