ประชุมการสื่อสารภายใน 8 สิงหาคม 2565

ประชุมการสื่อสารภายใน

1.แจ้งแนวทางการทำงาน พขร.ในการปฏิบัติงานภายใน สถานี กรณีไม่ได้ขับรถ

2.การร่วมกิจกรรมงาน 36 ปี สปข.2 ยังไม่ครบเชิญชวนทีมงานร่วมกิจกรรม

3.ความคืบหน้าการสร้างอาคาร สวท.ช่วงหน้าฝนตกทุกวัน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร

4.เลือกประเด็นการผลิตและเผยแพร่ข่าวในพื้นที่ส่ง สขร. เพื่อนำเสนอที่ประชุม ioc

5.มอบ ฝ่ายรายการเลือกภาพประกอบการนำเสนอผลงานในนามภาพรวม สวท.ในงานครบรอบ 36ปี

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar