88 ปี กรมประชาสัมพันธ์

ถือเป็นวันดี ที่วันนี้เป็นวัน

สถาปนาครบรอบคล้ายวัน

ก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์

เวียนมาบรรจบครบรอบปีนี้ 88 ปี

สวท.นครพนม เป็นหน่วยงานตั้งอยู่ภูมิภาค ในการเป็นสื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนและนำข้อมูลข่าวสารความเดือดร้อนของประชาชนสู่หน่วยงานภาครัฐ

ให้ได้รับการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเกิดความร่วมมือกับภาครัฐตอบสนองนโยบายรัฐให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในฐานะเป็น ผอ.สวท.นครพนม ดิฉันนางแสงมณีจรรณ์ เพขรสังหารขอน้อมรับและปฏิการงาน

ทั้ง การบริหารงบประมาณ การบริหารการดำเนินงาน และสิ่งสำคัญการบริหารบุคลากร(ทีมงาน) จึงตั้ง

ปณิภาณ ยึดแนวตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ในเรื่อง ตอบแทนการทำงานดีเด่น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจขอประกาศผลการคัดเลือก จนท .ดีเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ ผอ.คัดเลือกเอง ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ คุุณภาวิณี เทพคำราม นักสื่อสารมวลชน ห.ฝ่ายรายการ

และเดือนนี้ได้เพิ่มรางวัล

ขวัญใจทีมงาน ที่ได้คะแนนจากการโหวดของ ทีมงาน สวท.ทุกคน จำนวน 13 คน

งดออกเสียง 2 คน

มีผลคะแนนดังนี้._

1.คุณภาวิณี เทพคำราม นาม.ชก. ได้รับการโหวด จำนวน 3 คะแนน(คน)

2.คุณมงคลชัย โยไทธะแสงนฟส.ชก. และปฏิยัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ อีกหน้าที่หนึ่งได้รับการโหวด 3 คะแนน(คน)

ซึ่งคะแนนเการโหวดท่ากัน

ฉะนั้น ผอ.จึงตัดสินใจมอบรางวัล ให้ทั้ง 2 คน

ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอเรียนให้

ทีมงานทราบว่าเงินที่ซื้อของรางวัล เป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผอ. อาจจะเป็นของรางวัลไม่ใหญ่โต มีค่าหรือ มูลค่าไม่มากมาย แต่เต็มใจให้ทีมงานที่ขยันขันแข็งร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อภาพลักษณ์องค์กรส่วนรวม

ขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้ โชคดี มีชัย ทั่วหน้ากันทุกคนขอให้ยุดมั่นถือมั่นการปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar