อบต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ช่วย และผู้ดูแลเด็ก 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ 2566 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 1 อัตรา 
ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายนถึง 7 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.kutakai.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 042-578 300 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar