เชิญชวน ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะในการให้บริการและความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น

เชิญชวน ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะในการให้บริการและความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2271 8503

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.qbusthailand.com/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar