สื่อเพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ที่จะมีขึ้น ทั้งนี้ ช่วงที่ 1 ในห้วงเตรียมการก่อนมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย  

1. คลิปวิดีโอสาระน่ารู้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบไปด้วย ตอนที่ 1 – 5 ดังนี้

ตอนที่ 1 ความสำคัญของหน้าที่ ส.ส.
https://www.youtube.com/watch?v=Aatiwi99xxQ 

ตอนที่ 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ ส.ส.
https://www.youtube.com/watch?v=K8czs0-JoCU 

ตอนที่ 3 การเลือกตั้ง ส.ส. นอกเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร 
https://www.youtube.com/watch?v=QDkadM7zNY4  

ตอนที่ 4 ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
https://www.youtube.com/watch?v=Kw7V2wzW-Ks  

ตอนที่ 5 การตรวจสอบสิทธิ และเจ้งเบาะแสทุจริต 
https://www.youtube.com/watch?v=pX6hGlECxO0 

2. แฮชแท็ก “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

3. สื่อต้นแบบ 
ภาพแนวคิด (Key Visual) ตราสัญลักษณ์และสื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ประกอบด้วย  
    1. เว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th
    2. เฟสบุ๊กแฟนเพจ "สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"
    3. ยูทูบแชนแนล "PR ECT THAILAND"
    4. สายด่วน 1444
    5. สารสัมพันธ์สำนักงานกกต.
    6. เฟชบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์ กกต"
    7. แอปพลิเคชัน SMART VOTE
    8. แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด 
    9. เฟสบุ๊กแฟนเพจ "สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง"
   10. แอปพลิเคชัน Civic Education
   11. รู้ก่อนเลือกดอทคอม (เริ่มใช้งาน 9 มี.ค. 2566)
   12. TikTok : ect.thailand
 โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 
      - อินโฟกราฟิก เกี่ยวกับความรู้ในการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.
      - คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับคลิปวิดีโอสารระน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รายการ กกต.ขอบอก รายการเปิดประตูสู่ กกต. 
      - ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
      - Press ข่าว เป็นต้น

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลเบื้องต้นไว้ ดังนี้ 

1. สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
https://drive.google.com/drive/folders/1PZDBR_sCLAYSBJZSUecozKrVTWHZYKlz 

2. คู่มือปฏิบัติงานการรับสมัคร ส.ส. 
https://drive.google.com/file/d/1040K5DFLly8OCkV2TLLvrrEEUZIm99KR/view 

3. คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สำหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง
https://drive.google.com/file/d/1i_shgBwLTGYfh-hm7v4tsHfoe8PamFPl/view 

4. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 77 จังหวัด (ตามมติศาลรัฐธรรมนูญ) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง : https://www.facebook.com/ECT1444 

5. การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20230209094508.pdf 
(กรณีเปิดผ่านโทรศัพท์ท่านสามารถ copy link เปิดในบราวเซอร์ Google Chrome หรือ internet ได้)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar