พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
สถานี : สวท.นครพนม 90.25 MHz
6/02/2565 การดู 0 ครั้ง
ณ บริเวณพื้นที่โครงการอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
1112OCC