ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล พร้อมใช้งานบนแอป-ไลน์ #หมอพร้อม แล้ว! มีสถานพยาบาลเข้าร่วมกว่า 1,028 แห่ง

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล พร้อมใช้งานบนแอป-ไลน์ #หมอพร้อม แล้ว! มีสถานพยาบาลเข้าร่วมกว่า 1,028 แห่ง
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาการออก #ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ที่มีความปลอดภัย รัดกุม และมีมาตรฐานสูงสุด เช่นใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพทั่วไป ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใบรับรองแพทย์ตรวจหาเชื้อ #โควิด19 เป็นต้น เพื่อรองรับการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน เช่น การสมัครงาน การลาป่วย การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งไลน์และแอปหมอพร้อม ซึ่งมีหน่วยบริการทุกสังกัดทั่วประเทศเข่าร่วมออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และคลินิกเทคนิคการแพทย์

 

ปัจจุบันได้ทดสอบระบบและนำมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลแล้ว 1,028 แห่ง ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปแล้วกว่า 125,000 ใบ นอกจากนี้ ยังได้ขยาย License สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิทัลเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ด้วย
ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อหน่วยบริการที่ออกเอกสารใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ที่ https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar