"โตโน่" ทำสำเร็จ!! หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ONE MAN AND THE RIVER ส่งมอบแล้วศูนย์หัวใจสองฝั่งโขง ที่โรงพยาบาลนครพนม พร้อมเปิดช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดเรียบร้อย ส่วนด้านฝั่งลาวเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 12,000 ราย

"โตโน่" ทำสำเร็จ!! หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ONE MAN AND THE RIVER ส่งมอบแล้วศูนย์หัวใจสองฝั่งโขง ที่โรงพยาบาลนครพนม พร้อมเปิดช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดเรียบร้อย ส่วนด้านฝั่งลาวเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 12,000 ราย

วันนี้ (21 ก.พ.67) ที่โรงพยาบาลนครพนมจัดงานส่งมอบศูนย์หัวใจสองฝั่งโขง ONE MAN AND THE RIVER ห้องปฏิบัติการส่วนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลนครพนมตามรายการบริจาคว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง /ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ซึ่งเพื่อส่งมอบ “ศูนย์หัวใจสองฝั่งโขง”(Cath Lab) ที่ใช้เวลากว่า 6 เดือนในการจัดตั้งศูนย์หัวใจแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่การทำห้องสวนหัวใจใหม่ที่มีระบบความปลอดภัยจากอันตรายจากรังสีต่างๆ รวมถึงการทำระบบไฟฟ้าสำรองที่สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง แม้ระบบไฟฟ้าจะดับทั้งเมืองนครพนม นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในห้องตรวจรักษาแบบครบครัน ได้แก่ เครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ,เครื่องอัลตร้าซาวด์หัวใจ ,เครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดดูเส้นเลือดหัวใจ,เครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด ,เครื่องปั้มหัวใจไฟฟ้า, เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ พร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เพื่อให้วิเคราะห์การตรวจรักษาได้อย่างแม่นยำ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar