เปิดเว็บไซต์ “Thai Disaster Alert” แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง

เปิดเว็บไซต์ “Thai Disaster Alert” แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หลังจากได้พัฒนาแอปพลิเคชัน“THAI DISASTER ALERT” (แปลว่า แอปพลิเคชัน “แจ้งเตือนภัยพิบัติไทย”) หรือ TDA ซึ่งเป็น Mobile Application แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ “แบบเจาะลึก” เข้าถึงเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยสาธารณภัยไปแล้วนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการ “ต่อยอดการแจ้งเตือนสาธารณภัยภัย” ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแล้วนะโดยสามารถใช้งานผ่านช่อง ทางผ่านเว็บไซต์ :

https://tdaweb.disaster.go.th/tda/AlertHome

ข้อดีของระบบออนไลน์ดังกล่าว มีดังนี้คือ:

• แจ้งเตือนภัยไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบสัญญาณเสียงเตือนภัย

(Alarm) “แบบอัตโนมัติ”

• สามารถทำการแจ้งเตือนสาธารณภัยร้ายแรง (สาธารณภัยระดับ 3 และระดับ

4) ในทุกประเภทภัย เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น

• ติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลสถานการณ์ภัย และรับข้อมูลการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• พื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยจะ “ขึ้นแถบสี” ในพื้นที่จังหวัดนั้น ให้เห็นชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกจังหวัดบนแผนที่ เพื่อดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดของตนเองได้

• ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัย สภาพอากาศ คาดการณ์ฝน และ

ประกาศแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ ในปีงบ 67 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนการของบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Cell Broadcast มาใช้ในการแจ้งเตือนสาธารณภัยผ่าน"ระบบเสาสัญญาณโทรศัพท์" เนื่องจาก Cell Broadcast ถือเป็นระบบที่มีความเสถียร และช่วย ให้การแจ้งเตือนสาธารณภัยเป็นไปได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยหากยังมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งาน โทร สายด่วน 1784 ถือเป็นการพัฒนาการช่องทางในการแจ้งเตือนสาธารณภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมาก ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้กันล่ะ

แหล่งที่มาข้อมูล:

ไทยคู่ฟ้า: https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "THAME THRI DISASTER ALERT เปิดเว็บไซต์ "Thai Disaster Alert" แบบแจ้งเดือนสาธารณคัน แจ้งเตือนภัย เตือน 24 ชั่วโมง f สวท.นครพนม FM 90.25 MHz สวท.นครพนม สวท.นครพนม แฟนคลับ"


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar