ผู้ว่าฯ พบประชาชน 14 ตุลาคม 2564
สถานี : สวท.นครพนม 90.25 MHz
14/10/2564 การดู 0 ครั้ง

image
image
image
image