ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จังหวัดนครพนม เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ และร่วมลงนามถวายนพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณสถานที่ส่วนราชการ ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท. ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

          รวมทั้งประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารส่วนราชการและถนนสายสำคัญ จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 พร้อมพระฉายาลักษณ์ ลงบนเว็บไซต์หลักของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 อีกทั้ง จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสถานที่ราชการที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 

          

          


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar