การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดน

       จากสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีปริมาณสะสมในระดับสูงเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันจนอาจกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอย่างเข้มงวด
จุดความร้อนสะท้อนต้นเหตุของปัญหา
       สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้สาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่า โดยข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า รายงานว่า จุดความร้อน (hotspot) ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยพบที่เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมกว่า 12,308 จุด
     ขณะที่จุดความร้อนในประเทศอยู่ที่ 5,396 จุด แบ่งตามพื้นที่ได้ดังนี้
    - พื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 3,024 จุด 
    - พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,790 จุด
    - พื้นที่เกษตร 251 จุด 
    - พื้นที่ชุมชนอื่นๆ 167 จุด
    - พื้นที่เขตสปก. 157 จุด 
    - พื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด 
ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่จังหวัดน่าน 555 จุด แม่ฮ่องสอน 429 จุด และอุตรดิตถ์ 382 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค.66)
การแก้หมอกควันข้ามแดน
     นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ขณะนี้ได้ติดต่อไปยังทางการของเมียนมา และ สปป.ลาว ให้ดำเนินมาตรการลดหรือเลิกการเผาโดยเร็ว และต่อเนื่อง โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าทุกวัน ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรการขอความร่วมมือในอดีตที่เคยทำ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาที่จะกระทบกับการใช้ชีวิตและอาจกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว 
ปิดพื้นที่ป่าและพื้นที่เสี่ยงเร่งดับไฟ
      นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่า ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่ได้วางเอาไว้โดยเคร่งครัด ทั้งแนวทางพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร สำหรับพื้นที่ป่าขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้ว 88 แห่งเพื่อควบคุมและดับไฟป่า โดยจะปิดพื้นที่ที่มีไฟป่าหรือมีความเสี่ยงแต่ยังไม่ปิดจุดท่องเที่ยว โดยจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ 
ย้ำ! ยังไม่ต้องประกาศเขตภัยพิบัติ
    พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดบังคับใช้มาตรการควบคุมการเผาอย่างจริงจัง หากพบการกระทำความผิดจะนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ ทั้งนี้ยืนยันว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเนื่องจากได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วสิ่งที่ได้อาจไม่คุ้มเสีย เช่น ผลกระทบต่อการเดินทางจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว  โดยจะมีการติดตามสถานการณ์และพิจารณามาตรการที่เหมาะสม โดยให้ทุกหน่วยงานนำทุกมาตรการที่มีมาบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อลดการเผาซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของสถานการณ์ฝุ่นละอองในขณะนี้
สธ.เตรียมรับยอดผู้ป่วยทางเดินหายใจพุ่ง
    นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66-19 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ รวม 1,730,976 ราย สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 228,870 ราย กลุ่มโรคที่พบสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ  กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ โดยขอให้ประชาชนลดระยะเวลาในการออกนอกอาคารโดยไม่จำเป็น ขณะนี้ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด และพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar