จังหวัดนครพนมแถลงข่าวเทศกาลประเพณีสงกรานต์ นครพนม 2567 “มหาสงกรานต์ชายโขง ถนนข้าวปุ้น นครพนม สาดสนุก 2024”

จังหวัดนครพนมแถลงข่าวเทศกาลประเพณีสงกรานต์ นครพนม 2567 “มหาสงกรานต์ชายโขง ถนนข้าวปุ้น นครพนม สาดสนุก 2024”

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครพนม พร้อมด้วย นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน มหาสงกรานต์ชายโขง ถนนข้าวปุ้น นครพนม "สาดสนุก 2024" ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 15 เมษายน 2567 ณ ถนนข้าวปุ้น ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ได้มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครพนม ที่มีความ หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงบรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักตามนโยบายของรัฐบาล

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ําพระและพระธาตุประจําวันเกิด สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การทําน้ําอบ น้ําหอม การทําบายศรี ขันหมากเบ็งถวายพระธาตุประจําวันเกิด ชมขบวนแห่บุปผชาติ 3 จังหวัดสนุก ชมสินค้า OTOP Highlight อุโมงค์น้ํา ยาว 100 เมตร ข้าวปุ้น แจกฟรีตลอด 3 วัน กิจกรรมประติมากรรมทรายแม่น้ําโขงเชื่อมโยงกลุ่มสนุก ณ หาดทรายทองศรีโคตรบูร กิจกรรมทางน้ํา เช่น เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท เรือคายัค Off Road Show ซุ้มชายหาด บินพารามอเตอร์ สนับสนุนกิจกรรมโดย Off Road นครพนม กิจกรรมทางน้ําเพื่อสุขภาพ วารีบําบัด โชว์การแสดงแปลอักษร จากชมรมนกเป็ดน้ําโขงเมืองนครพนม

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar