ชาวนครพนมร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมดำเนินกิจกรรมแปรอักษร “เรารักพระเทพ” และเปิดนิทรรศกาลมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

ชาวนครพนมร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมดำเนินกิจกรรมแปรอักษร “เรารักพระเทพ” และเปิดนิทรรศกาลมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน พร้อมประกอบกิจกรรมแปรอักษร “เรารักพระเทพ” และเปิดนิทรรศกาลมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเข้าร่วมในกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมพร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วงในกิจกรรมแปรอักษร “เรารักพระเทพ” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแปรแถวเป็นคำว่า “เรารักพระเทพ” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และเป็นประธานเปิดนิทรรศกาลมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar