จังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

จังหวัดนครพนมจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานพนมนาคา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การแสดงประกอบเพลง ‘ในอุ่นอ้อมอกมั่งคง’ การรำถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงจากชมรมฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ เทศบาลเมืองนครพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และการแสดงวงดนตรีร่วมสมัย จากมหาวิทยาลัยนครพนม

เนื่องในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติและทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกไทยให้ยั่งยืน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar