ม.นอร์ทกรุงเทพฯ ส่งเสริม​ทักษะ​ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่นครพนม​ สร้างแกนนำต้นกล้านักข่าวรุ่นใหม่​รู้เท่าทัน​สื่อ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566​ เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย​ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือ" ซึ่งสามารถทำงานเป็นอิสระ ให้กับสื่อมวลชนต่างๆ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รังสิต ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม​ (กทปส.)

การจัดอบรมครั้งนี้​มีเป้าหมาย​ได้แก่ ผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่/ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e - reporter) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อความ​ตระหนักถึงหลักทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการนำเสนอข่าว เพื่อออกแบบ และดำเนินการแสดงผลงานของผู้สื่อข่าว/หน่วยงานสื่อมวลชนต่างๆ​ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด​จนเป็น​การสร้างแกนนำต้นกล้านักข่าวรุ่นใหม่

ในการอบรม​ครั้งนี้​ประกอบด้วย​ กิจกรรม​ภาควิชาและภาคปฏิบัติ​ ได้แก่​ หัวข้อ การตระหนักถึงทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการนำเสนอข่าว โดย​ ผศ.ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หลักสูตรการออกแบบประเมินผู้สื่อข่าวและคู่มือประเมินคุณธรรมจริยธรรม โดย ผศ.ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ​

การบรรยายและการลงมือปฏิบัติ​ หัวข้อคุณสมบัติของนักข่าวและวิธีการนำเสนอข่าว โดย เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์ อดีตผู้สื่อข่าวชื่อดังของประเทศไทย และหัวข้อการทำวิดีโอด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว โดย ดร.ศราวุธ ศรีทองคำ หรืออาจารย์หนุ่ม จากมหาวิทยาลัยบูรพา ​

จากการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมประชุม ผลปรากฎว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง​ วิทยากรทุกคนให้ความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ห้องประชุม​ สถานที่ประชุม อาหารและอาหารว่างอยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้​ ทีมงาน​ สวท.นครพนม​ ได้เข้ากิจกรรม​การฝึกอบรม​ในครั้งนี้​จำนวน​ 5​ คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar