รมช.คมนาคม เปิดท่าเรือท่าเตียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวรับสงกรานต์ เร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ล้อ รางเรือ ตามนโยบายรัฐบาล สั่งเข้มมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัย

รมช.คมนาคม เปิดท่าเรือท่าเตียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวรับสงกรานต์ เร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ล้อ รางเรือ ตามนโยบายรัฐบาล สั่งเข้มมาตรการอำนวยความสะดวกปลอดภัย

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สพร้อมด้วย นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดใช้ท่าเรือท่าเตียน เพื่อเป็นการพัฒนาอำนวยความสะดวกการเดินทาง ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการราชรถยิ้ม รวมถึงสนองนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ล้อ-ราง-เรือ อีกทั้งเป็นการยกระดับการบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเส้นทางท่าเรือท่าเตียน แห่งนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสู่วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดดูแลมาตรการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำ

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ เรือตรวจการณ์ และรถยนต์ประจำศูนย์ เพื่อปฏิบัติงานเข้มงวดกวดขัน ดูแลและตรวจตราการให้บริการเรือโดยสาร พร้อมกับจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำส่วนภูมิภาค จำนวน 7 ศูนย์

สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar