รายการวิทยุย้อนหลัง
image
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
image
ผู้สนใจ สามารถศึกษาเอกสารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
image
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางานว่า กรมการจัดหางานโดยคณะอนุกรรมจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นได้มีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร lM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
image
image
image
image