กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดนักท่องเที่ยวตลาดยุโรป เพิ่มขึ้น ชูนโยบาย “Quick win” กระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 กองเศรษฐกิจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถานการณ์การท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 66) ว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาค และยังสูงกว่าที่คาดการณ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวของเที่ยวบินจากภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทำให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า และนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.75 หรือเพิ่มขึ้นกว่าสามหมื่นคน ( 32,053 ) คน และยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ อาทิ อเมริกา เอเชียตะวันออก และโอเซียเนีย เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น เกือบหกแสนคน (557,554 คน) เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้ากว่าห้าหมื่นคน (51,882 คน) คิดเป็นร้อยละ 10.26 โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย จีน รัสเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ โดยนักท่องเที่ยวรัสเซีย จีน และเกาหลีใต้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 40.42 ร้อยละ 14.46 และร้อยละ 10.80 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดีย และมาเลเซีย ปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.17 และร้อยละ 2.37 ตามลำดับ คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละเกือบแปดหมื่นคน (79,651 คน) ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 23 ล้านคน (22,622,522 คน)
แล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ? แน่นอนคือรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายค่าที่พัก อาหาร ท่องเที่ยว ตลอดจนซื้อสินค้าไทย ทำให้สามารถสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วเกือบล้านล้านบาท (954,239 ล้านบาท) โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวนกว่าเจ็ดหมื่นคน (73,297 คน) รองลงมา ได้แก่ จีน จำนวนเกือบเจ็ดหมื่นคน (67,443 คน) รัสเซีย จำนวนเกือบสี่หมื่นคน (39,136 คน) อินเดีย จำนวนกว่าสามหมื่นคน (30,547 คน) และเกาหลีใต้ จำนวนกว่าสามหมื่นคน (30,255 คน)
ซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ประเทศไทยมีการเพิ่มการอำนวยความสะดวก โดยมีการยกเลิกบัตร ตม.6 ณ ด่านสะเดาเป็นการชั่วคราว และมีการยกเว้น
การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอีกด้วย 
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบาย Quick Win เพื่อกระตุ้นการตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เพื่อให้บรรลุเป้าเศรษฐกิจ 2.5 ล้านล้านบาท ปี 2567 
ก่อนจะปรับเป้าหมายรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศเป็น 3 ล้านล้านบาทในอนาคต  ด้วยนโยบายหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1) การสื่อสารมาตรการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง 2) การเพิ่มขีดความสามารถการเดินทางร่วมกับสายการบินเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3) การกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปด้วยประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 4) การยกระดับสินค้ากลุ่ม Thailand Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาลสู่กระบวนการส่งเสริมการขาย และ5) การเร่งการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism), กลุ่มคนทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก (Digital Nomad), ทีมกองถ่ายภาพยนตร์ (Film Crews), กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ, กลุ่มครอบครัวที่ไม่มีบุตร และกลุ่มผู้เกษียณ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรใหม่ๆ ตามรูปแบบและกลไกการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก) ได้แสดงความมั่นใจว่า ภายในปี 2567 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวตลาดยุโรป จะเติบโตสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 8,500,000-9,000,000 คน อย่างแน่นอน
ถือเป็นข่าวดีเรื่องการท่องเที่ยวของไทย และเราคงได้เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมิตรไมตรีน้ำใจใจจริง สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนกลับมาเที่ยวอีกครั้งและช่วยบอกต่อให้คนมาเที่ยวประเทศไทยเรากันเยอะๆล่ะ 


ข้อมูลโดย ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar