รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

• เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๕ รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา

• เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เป็นผู้วางพุ่มดอกไม้

• เวลา ๐๙.๓๐ น.จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งฤทัย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” ณ ห้องสังคีตวัฒนา ผู้บรรยายพิเศษ อาทิ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) นายสุเมธ ตันติเวชกุล ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

สำหรับส่วนภูมิภาค สามารถร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพุ่มดอกไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ

ในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

#๑๐๐ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

#สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar