สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม เพิ่มช่องทางติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกกับประชาชนยุคดิจิทัล

นายสุมิตร ชัชวาลย์ สถิติจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม ได้เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอ หรือติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

โดยกำหนดให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนที่ยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม หรือสถิติจังหวัดนครหนม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ที่อยู่อีเมลล์ [email protected] ที่อยู่เว็บไซต์ http://nkphanom.nso.go.th/

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติตดต่อมาทางช่องทางตามข้อ 1 ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนมว่า ได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042511206

ทั้งนี้ ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม หรือสถิติจังหวัดนครพนม ทางช่องทางตามข้อ 1 แล้ว ก็ได้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar