ภาวะสินค้าเกษตรที่สำคัญ จังหวัดนครพนม ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

ภาวะสินค้าเกษตรที่สำคัญ จังหวัดนครพนม ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

https://nakhonphanom.moc.go.th/feednews/?pv=48&NEW_ID=267788&type_id=1


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar