ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566

เชิญชวนเข้าร่วม #ประกวด #นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2566  เงินรางวัลรวมกว่า 560,000 บาท
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566...นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย...

หลักการดำเนินงานโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านกระบวนการพูดคุย ร่วมมือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ยึดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถขยายผลสู่ชุนชนอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]


ไปรษณีย์ลงทะเบียน
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
(การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย)

 สอบถามเพิ่มเติม
0 2242 5900 ต่อ 5491 – 95


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar