ผู้ว่าฯ นครพนม ตรวจเยี่ยมครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง กรณี อุ้มลูก 3 เดือน พาสามีป่วยเนื้องอกบริเวณใบหน้า นั่งรถตู้จากรังสิตมาหางานทำที่สัตหีบ แล้วถูกรถตู้ทิ้งไว้ที่แยกไฟแดง เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือ และสงเคราะห์ ต่อไป

ผู้ว่าฯ นครพนม ตรวจเยี่ยมครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง กรณี อุ้มลูก 3 เดือน พาสามีป่วยเนื้องอกบริเวณใบหน้า นั่งรถตู้จากรังสิตมาหางานทำที่สัตหีบ แล้วถูกรถตู้ทิ้งไว้ที่แยกไฟแดง เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือ และสงเคราะห์ ต่อไป

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือน นางสาวธันญา อณุญาหงษ์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีออกสื่อ "อุ้มลูก 3เดือน พาสามีป่วยเนื้องอกบริเวณใบหน้า นั่งรถตู้จากรังสิตมาหางานทำที่สัตหีบ แล้วถูกรถตู้ทิ้งไว้ที่แยกไฟแดง" ซึ่งต่อมาโรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 นำส่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนาเดิม ที่จังหวัดนครพนมโดยสวัสดิภาพ โดยโรงพยาบาลโพนสวรรค์รับช่วงต่อในการดูแลสุขภาพ ได้ประเมินอาการแล้วเห็นควรให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สอบถามเรื่องราว พบปะให้กำลังใจครัวเรือนดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.สนง.พมจ.นครพนม เยี่ยมและให้กำลังใจ และสอบข้อเท็จจริง เพื่อเตรียมข้อมูล เข้าที่ประชุมในการพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวง พม.

2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมจัดทำแผนนำเข้าพิจารณากองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนครพนม

3. รพสต.บ้านค้อดูแลในด้านมิติสุขภาพ

4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้ออำนวยความสะดวกในการไปพบแพทย์ตามนัด

5. อำเภอโพนสวรรค์ดำเนินประสานเรื่องแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายอำเภอโพนสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินติดตามให้การช่วยเหลือต่อไป

ณ บ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 1 บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar