ผู้ว่าฯ นครพนม ประชุมซักซ้อมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล

ผู้ว่าฯ นครพนม ประชุมซักซ้อมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยกำหนดให้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปประธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงลบให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคู่มือของกระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar