องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกำหนดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกำหนดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้ทราบโดยทั่วกัน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar