พ่อเมืองนครพนม นัดรวมพลคนรักสุขภาพ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ต่อยอดขยายผล “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ” อย่างต่อเนื่อง ปลุกเร้าเสริมสร้างนิสัยการออกกำลังกาย เพื่อชาวนครพนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

พ่อเมืองนครพนม นัดรวมพลคนรักสุขภาพ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ต่อยอดขยายผล “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ” อย่างต่อเนื่อง ปลุกเร้าเสริมสร้างนิสัยการออกกำลังกาย เพื่อชาวนครพนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.45 น.

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พร้อมด้วยนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม

ร่วมกิจกรรมนัดรวมพลคนรักสุขภาพ ร่วมออกกำลังกาย ภายใต้แนวคิด “LET’S GO EXERCISE ทุกวันพุธ” เพื่อรวมพลคนนครพนมให้ออกมาร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ภายหลังจากความสำเร็จของการจัดโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ที่มีนักวิ่งจากทั่วทั้งจังหวัดมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจังหวัดนครพนมให้ความสำคัญในด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกช่วงวัยได้หันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและมั่นคง รณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติ แนวทางการป้องกันโรค และการโรครักษาหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้เสียชีวิตมากถึงร้อยละ 5 และพบว่ามีผู้พิการจากโรคนี้จำนวนมากถึงร้อยละ 70 แต่โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้มากถึงร้อยละ 90 ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนความเสี่ยง และเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกาย

“การจัดกิจกรรมนัดรวมพลคนรักสุขภาพครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนมที่มาร่วมกันออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค (Aerobics Exercise) ทุกวันพุธ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) เพื่อกระตุ้นปลุกเร้าสร้างกระแสการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะใช้วิธีบอกปากต่อปาก ชักชวนเพื่อนฝูง ญาติสนิทมิตรสหาย เป็นการสร้างการรับรู้ไปในตัวเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการหาโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย เช่น การขยับตัว เดิน เต้น วิ่ง หรือปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดมากขึ้นในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” อันจะนำไปสู่การสร้างความรักความสามัคคีให้กับสังคมไทย เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการทำสิ่งที่ดี (Change for Good) ร่วมกันขยายผลไปสู่ทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนพันธกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่พี่น้องประชาชน” โดยการออกกำลังกายไม่ได้มีแค่ปีละครั้ง ปีละวัน หรือปีละสัปดาห์ แต่สุขภาพของเราต้องการการดูแลในทุกวัน ต้องร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทำจนเป็นนิสัย เพื่อร่างกายของเราและทุกคนที่เรารักจะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรม "นัดรวมพลคนรักสุขภาพ ออกกำลังกายทุกวันพุธ"

ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar