ผู้ว่าฯ นครพนม นำปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมกำชับสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการต้องปลอดยาเสพติด

ผู้ว่าฯ นครพนม นำปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมกำชับสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการต้องปลอดยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นำกำลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ร่วมกันบูรณาการปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยให้จังหวัดร่วมกันจัดตั้งกลไกการดำเนินงาน และจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ บูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการติดตาม สอบสวน จับกุม และดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิด ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ซึ่งดำเนินการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฏหมาย กวดขันป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอดส่องดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย และปฏิบัติการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ณ พื้นที่ตัวเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar