ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. พัฒนาสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการประชาชน นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า " Change for Good "

ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. พัฒนาสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างความพร้อมในการให้บริการประชาชน นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า " Change for Good "

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานส่วนราชการที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ตามนโยบายของจังหวัดนครพนม "หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่" โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารที่สำนักงานส่วนราชการ จัดระเบียบงานธุรการ งานเอกสาร จัดทำสันแฟ้ม และจัดเก็บอุปกรณ์ภายในสำนักงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่พื้นที่อาคารสำนักงานส่วนราชการ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ โดยยึดถือแนวทาง "ผู้นำต้องทำก่อน" ทำให้เห็นเป็นประจักษ์เพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนอื่น ๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการพัฒนาความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ราชการ สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า "Change for Good" โดยตรวจติดตามดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครพนม

2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม

5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม

6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างส่วนราชการให้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

#จังหวัดนครพนม #กระทรวงมหาดไทย #MOI

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#SDGsforAll #ChangeforGood

#นครพนมเมืองแห่งความสุข

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar