ผู้ว่าฯ ควงแขนประธานแม่บ้านมหาดไทยนครพนม ดำเนินกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาปลูกผัก อย่างต่อเนื่องตามโครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" (ครั้งที่ 3 ) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน สุขภาพที่ดี ด้วยพืชผักปลอดสาร

ผู้ว่าฯ ควงแขนประธานแม่บ้านมหาดไทยนครพนม ดำเนินกิจกรรม ผู้ว่าฯ พาปลูกผัก อย่างต่อเนื่องตามโครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" (ครั้งที่ 3 ) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน สุขภาพที่ดี ด้วยพืชผักปลอดสาร

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงาน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร " ผู้ว่าพาปลูกผัก " โดยดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน เป็นแนวทางให้กับประชาชน และทุกส่วนราชการของจังหวัดนครพนมนำไปปฏิบัติ อันจะเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างสุขภาพที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยที่ได้จากถังขยะเปียกลดโลกร้อนซึ่งมาจากเศษอาหารภายในครัวเรือน อันจะเป็นการส่งเสริมในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้ดำเนินการโดยน้อมนำแนวทางตามราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” ทำให้ประชาชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความยั่งยืนด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไว้บริโภคในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากข้าราชการซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ และ “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ณ สวนผักผู้ว่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

#จังหวัดนครพนม #กระทรวงมหาดไทย #MOI

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#SDGsforAll #ChangeforGood

#นครพนมเมืองแห่งความสุข

#นครพนมเมืองอาหารปลอดภัย

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar