ป.ป.ช.นครพนม เปิดประชุม STRONG ครั้งที่ 1 ปี 2566 เน้นใช้ WATCH & VOICE ป้องกันทุจริตในพื้นที่

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานของชมรม ในครั้งนี้มีเครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารชมรม โค้ช เครือข่าย STRONG-อำเภอ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมฯ มีกระบวนการสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแนวทางการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) จำนวน 5 ประเด็น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาชนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยแนวทางการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) นั้น เครือข่ายได้กำหนดแนวทางการจับตามองพื้นที่และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาสู่การจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริตภาคประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม กล่าวว่า หากภาคประชาชนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม มีข้อมูลและจัดทำข้อมูลพื้นที่ให้ชัดเจน จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทุจริตในพื้นที่ของตนเองให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar