สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา  

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์
 วันและเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม โทร. 042-511022 หรือ 042-511506

ประกาศ https://drive.google.com/file/d/1tNr2bbWD_NrKNp6Tf8_SEA4wevJH5T8P/view?fbclid=IwAR1AlghWOdP42vGf47_HAuGbqvVW1X8faaraI7UCcihbZj4X-2Noiju7y3I


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar