คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงรับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center  

          นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center  โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๗ ปี ณ วันที่เริ่มงาน และปฏิบัติงาน ณ MRC Regional Flood Management and Mitigation Centre กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
          ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงจึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด โดยส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่ายไปยัง สทนช. หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมส่งให้ MRCS ต่อไป
          ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Zpn7qutAntJhkfHv14PFjJnM45NnTGuk?usp=share_link


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar