รายการ ห้องข่าวชาววัฒนธรรม
สถานี : สวท.นครพนม 90.25 MHz
16/12/2565 การดู 100 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจิรภาส หลอดเงิน นางสาวจารุมน รติพรเลิศ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายธัมมะธีร์ กีกาศ นักวิชาการวัฒนธรรม ร่วมดำเนินรายการ "ห้องข่าว ชาววัฒนธรรม" ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
1112OCC