นายกฯ แจงประเด็นการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้ถือว่าเป็นผู้เสพ

นายกฯ แจงประเด็นการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้ถือว่าเป็นผู้เสพ

รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังจนกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงมีนโยบายให้โอกาสผู้เสพมีโอกาสในการเข้ารับการบำบัด ช่วยให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ในที่สุด มีการกำหนดปริมาณยาเสพติดที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ซึ่งเมื่อวันที่

9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ หากครอบครองยาเสพตคิดให้โทษประเภทที่ ๑, ๒ และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑, ๒ ในปริมาณเล็กน้อย พบมียาบ้า อยู่ที่ ๕ เม็ด ปรับสัดส่วนปริมาณ "ฟลูอัลพราโซแลม" หรือยาเสียสาวลดลงครึ่งหนึ่ง จาก 10 หน่วยการใช้ เหลือ 5 หน่วยการใช้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

- แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม

- เอ็น-เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี (N3ethyl MDA หรือ MDE) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

- เฮโรอีน (heroin หรือ diacetylmorphine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิกรัม

- เดกซ์โทรไลเซอร์ไจด์ ((+)-lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-25 (LSD 25) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลลิกรัม

- เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ methamfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นเกล็ดผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม

- เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (methylenedioxyamphetamine หรือ tenamfetamine หรือ MDA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม - 3,4-เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine หรือ thylenedioxymethamfetamine หรือ ecstasy หรือ MDMA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

2.ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

- โคคาอีน (cocaine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรัม

- ฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม

3.ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

- พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัม

- เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัม

- สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC) เป็นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร

4.วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

- ฟลูอัลพราโซแลม (flualprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 650 มิลลิกรัม

- ฟีนาซีแพม (phenazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม

5.วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

- อัลพราโซแลม (alprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม

- คีตามีน (ketamine) ที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 10 มิลลิลิตร หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม

- มิดาโซแลม (midazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัม

- ไนเมตาซีแพม (nimetazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัม

- ไนทราซีแพม (nitrazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสทุธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัม

- เฟนเทอร์มีน (phentermine) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัม

ซึ่งภายหลังมีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไป ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าวของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง วันนี้ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังร่วมงานเสวนา “Business, Gender Diversity, and the Path Ahead ถึงประเด็น

การครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้ถือว่าเป็นผู้เสพ ว่าขอให้รอดูก่อน

เพราะปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากไม่ว่ากี่เม็ด ก็ไม่ควรมีอยู่แล้ว เรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้ว ไม่ได้ดำเนินการประกาศจำนวนเม็ดเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ มีทั้งเรื่องการตัดวงจรการค้าชายแดน การบำบัด ผู้ป่วย ผู้เสพให้เป็นผู้ป่วย

การหาอาชีพคืนสู่สังคม ระยะเวลาในการทำลายยาเสพติดจะทำให้สั้นลงเพื่อให้ความแคลงใจของสังคมลดน้อยลงไป มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

แหล่งที่มาข้อมูล:

ข่าวทำเนียบรัฐบาล: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/78780

Hfocus: https://www.hfocus.org/content/2024/02/29733

ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 โทร 0 4531 1193

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar