กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อน และราคายางพาราตกต่ำ

กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อน และราคายางพาราตกต่ำ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศสงครามการลักลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบด้านราคายางพาราที่เกษตรกรได้รับ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ 16 เดือน ตลอดจนมุ่งเน้นที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐจะต้องกำหนดเป็นนโยบาย ควบคู่ไปกับการเร่งปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย โดยทีมปฏิบัติการพิเศษพญานาคราชทำหน้าที่สอดส่องและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมาย ซึ่งหากพบเบาะแสผู้กระทำผิด สามารถแจ้งหน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินการจับกุมทันที พร้อมทั้งให้การยางแห่งประเทศไทยบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งจุดตรวจสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศเมียนมาด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกด้านตามนโยบายและแผนที่วางไว้ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตร แก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกร ให้กินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคการเกษตรเติบโต มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

#แก้ไขราคายางพารา #ยางพาราแปรรูป #กระทรวงเกษตรฯ #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง

อาจเป็นรูปภาพของ ลิงลม และ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar