ไทย - กัมพูชา จับมือแก้ฝุ่น PM 2.5

ไทย - กัมพูชา จับมือแก้ฝุ่น PM 2.5

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการหารือ ถึงความคืบหน้าปัญหาฝุ่น หมอกควัน กับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เรื่องนี้คุยกันตลอด และได้คุยกับผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งต้องยอมรับว่า กระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของกัมพูชาไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีปัจจัยที่เทียบเท่าไทย แต่เขาใส่ใจเหมือนกับไทย

และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางเยือนไทย จะมีการพูดคุยว่ามีเรื่องใดที่เราต้องช่วยเหลือ ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสนับสนุน เพราะหากเราเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ช่วยเหลือกัน เราก็เดือดร้อนด้วย เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาโดยตลอด ก็ต้องช่วยเหลือกัน

เตรียมเสนอมาตรการ บทลงโทษผู้กระผิด เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเสนอมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด เข้าหารือ

ในที่ประชุม ครม. และจะรายงานผลการดำเนิน 11 มาตรการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ผ่านมา อาทิ การเตรียมความพร้อมการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาใน 11 ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ โดยจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า จัดระเบียบควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ การเตรียมความพร้อมการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตการเผาและการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ การนำระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM 2.5 Free) มาใช้กับการปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเยือนไทย พร้อมหารือปัญหาฝุ่นข้ามแดน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การหารือระหว่างนายกฯ ไทยกับนายกฯ กัมพูชา จะเสนอให้หยิบยกหารือขอความร่วมมือควบคุมการเผา เพื่อลดการสร้างฝุ่น PM 2.5 ของทั้ง 2 ประเทศ และไทยพร้อมสนับสนุนกัมพูชาในทุกช่องทาง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งเดินหน้าคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนในทุกมิติ

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานการขยายพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองและลดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีแนวใกล้กับกัมพูชา

#ปัญหาฝุ่นPM2.5 #รัฐบาลแก้ปัญหาPM2.5 #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ # #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar