เชิญชวนบริจาคให้ความช่วยเหลือครัวเรือนภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จ.นครพนม

เชิญชวนบริจาคให้ความช่วยเหลือครัวเรือนภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จ.นครพนม

โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ซึ่งครัวเรือนเป้าหมาย คือ นางสาวทองเสี่ยน หอมคัก อายุ 42 ปี อาศัยอยู่กับสามีและบุตรสาว อายุ 11 ปี รายได้หลัก : อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ของครัวเรือนประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน สภาพที่อยู่อาศัย : บ้านไม้สภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง หลังคารั่ว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ห้องน้ำมีสภาพไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับ บุตรสาวอายุ 11 ปี แต่ภายในบ้านมีห้องอยู่อาศัยเพียงห้องเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับเยาวชน

โดยจังหวัดนครพนม จัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนดังกล่าว ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สาธารณกุศล จังหวัดนครพนม 6 6191 7572 4”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar