นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของดีประจำ 12 อำเภอ ภายใต้แนวคิด 3MUST (Eat, Travel, Visit)

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของดีประจำ 12 อำเภอ ภายใต้แนวคิด 3MUST (Eat, Travel, Visit) และจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและกลุ่มผลิตสินค้าชุมชน ณ บริเวณ ชั้น 1 หอประชุมมหาวิทยาลัย นครพนม ซึ่งนายกฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไหมมัดหมี่สีม่วง อำเภอนาหว้า กระเป๋าสะพายข้างผ้าพื้นเมือง ลายใบตองใบเตย อำเภอนาแกด้วย (17 ก.พ. 67)

สำหรับของดีประจำ 12 อำเภอ มีดังนี้

1. อําเภอนาหว้า ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ จักสานกกเครื่องดนตรีอีสาน

2. อําเภอศรีสงคราม ได้แก่ จักสานไม้ไผ่และผ้าย้อมสีธรรมชาติ

3. อําเภอบ้านแพง ได้แก่ ชาถั่วดาวอินคา

4. อําเภอนาทม ได้แก่ ไม้กวาดหญ้าขนตาช้าง

5. อําเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

6. อําเภอปลาปาก ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก

7. อําเภอโพนสวรรค์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์

8. อําเภอท่าอุเทน ได้แก่ สับปะรด GI ปลาส้ม หนังเค็ม

9. อําเภอนาแก ได้แก่ ผ้าฝ้ายยกดอกและผ้าขิดลายโบราณ

10. อําเภอธาตุพนม ได้แก่ กาละแมโบราณ และเครื่องเงิน

11. อําเภอเรณูนคร ได้แก่ สุราพื้นบ้าน อุ๊เรณูนคร

12. อําเภอวังยาง ได้แก่ ผ้าย้อมโคลน

Cr. #ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar