พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๗

พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๗

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

ในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ถึง แรม ๓ ค่ำเดือน ๓)

โดยมี พระธรรมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ พร้อมพระเถรานุเถระ และคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

การจัดงานนมัสการพระธาตุพนมครั้งนี้ ส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และส่งเสริมงานสัมมาชีพ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) บูรณาการงานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครพนมมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบเมืองรองสู่เมืองหลัก เป็นเมืองที่น่ามาเยี่ยมชม มากราบนมัสการขอพรพระธาตุพนม ตลอดจนพระธาตุประจำวันเกิด ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงาม มีอาหารอร่อย วัฒนธรรมงดงามเป็นอัตลักษณ์ ชนเผ่า ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยว

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar