ผู้ว่าฯ นครพนม นำชาวนครพนมทุกหมู่เหล่าร่วมกันประกอบกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าฯ นครพนม นำชาวนครพนมทุกหมู่เหล่าร่วมกันประกอบกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 💜💜

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นำประชาชนชาวนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมด้วยอำเภอต่างๆ ร่วมประกอบกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพิทักษ์ รักษา ปกป้อง มิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

พร้อมรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar